marketing manager
Society

หน้าที่สำคัญของผู้จัดการการตลาด มีหน้าทีอะไรบ้าง

ความก้าวนหน้าขององค์กรจะมีขึ้นได้ ก็ขึ้นอยู่กับการทำตลาดของจ้าหน้าที่การตลาดเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของการวางแผนงานต่างๆ เพื่อให้สินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วไป นี่เป็นสิ่งที่เรารู้กันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการหางาน marketing manager ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างเหมาะสมนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถในเรื่องของการตลาดอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเข้ามาทำงานเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการการตลาด ก่อนอื่นลองดูกันก่อนว่า หน้าที่มีการทำงานอย่างไรบ้าง และต้องมีคุณสมบัติอะไร ถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด สำหรับหน้าที่สำคัญของผู้จัดการการตลาดก็คือ -วางแผนการตลาด นี่คือหน้าที่หลักของผู้ที่จะเข้ามาทำงานเป็นนักการตลาด ต้องเป็นคนที่สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการขององค์กร และเป็นที่ชื่นชอบเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้ -หาแหล่งโฆษณา การโฆษณาเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างยอดขายให้กับสินค้าและบริการเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้จัดการการตลาดที่มีความชำนาญ จะต้องสามารถเสาะแสวงหาแหล่งโฆษณาได้อย่างเหมาะสม เช่นช่องทางออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีคนเข้าถึงเยอะ หรือแม้แต่การจ้างคนดังในโลกโซเชียลเข้ามาเป็นผู้โฆษณาให้ -ทำสื่อที่น่าสนใจ สิ่งที่จะช่วยให้การทำโฆษณามีคุณภาพมากนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการผู้ที่สมัครหางาน marketing manager ที่มีความสามารถสร้างสื่อโฆษณาได้อย่างน่าสนใจ รู้ว่าคนต้องการอยากจะดูอะไรด้วย ซึ่งคนที่ทำได้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านสื่อมาดีพอสมควร -วางแผนเป็น ผู้จัดการการตลาดจะต้องช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้กับองค์กร […]

ประกันชั้น 3
Society

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เหมาะกับใคร แล้วคุ้มครองแค่ไหน

ประกันชั้น 3 เป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งที่อาจจะไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความคุ้มครองที่น้อยเมื่อเทียบกับประกันชั้นอื่น ๆ  แต่ประกันภัยทุกชนิดนั้นถูกสร้างมาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้รถของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันอกไป เพราะฉะนั้นประกันชั้น 3 นั้นจึงตอบโจทย์กับการใช้รถของคนบางกลุ่มเช่นเดียวกัน แต่จะเป็นคนกลุ่มไหน แล้วมีความคุ้มครองอะไรบ้าง ลองมาดูกันค่ะ   การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง […]